Den næst ældste brugs i Danmark

I Kvols har der være en Brugs der forsynede byen og omegnen med grov og dagligvarer. 

Denne Brugs var den er af de første Brugs forretninger der opstod i andelsbevægelsen i Danmark.