Tjele kirke

Tjele kirke ligger ved Tjele Gods, i skønne omgivelser. Kirken består af et langhus hvis oprindelige vestlige del er fra 1100-tallet, medens den østlige del er tilbygget i 1573 af genbrugte granit fra Sct. Hans Kirke i Viborg. Ved langhusets østlige ende er der – også i 1573 – tilbygget et femsidet sakeisti med et vindue og ved den vestlige ende og et smalt tårn med gavle nord-syd. På kirkens sydside findes et våbenhus, hvis alder ikke er kendt. Desuden er her to vinduer. På nordsiden ses den tilmurede norddør. Våbenhuset er pudset med cement og tårnet er hvidtet. Kirken er overalt blytækket