Pilgrimstenen, Åvej

Pilgrimstenen er en kopi af pilgrimmenes gamle medallion, da pilgrimmene var at drikke fra helligkilden.