Bevandingskanaler

Rester af gamle engvandningskanaler langs Karup Å.

Karupegnen var engang kendt som engvandingens vugge, og allerede sidst i 1700-tallet gravede
Vallerbækbonden Peder Staulund de første engvandingskanaler ved Haller Å i den sydlige del af
Karup Sogn. Senere blev der takket være Hedeselskabet anlagt mange engvandingskanaler ved
Karup Å.