Friske kartofler, egen avl

Nyopgravede friske kartofler sælges.