Om Vibland

VibLand er et talerør, der binder landsbyer og lokalområder i Viborg kommune sammen, så vi i fællesskab kan arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne.

Vi skaber tætte relationer til alle relevante samarbejdspartnere og ønsker at være aktive og opsøgende i arbejdet med landsbyudvikling.

Vi vil skabe udvikling for det gode liv i VibLand. 

Vores mål er:

Vi vil repræsentere hovedparten af Viborg Kommunes landsbyer.

  • Vi vil styrke samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling imellem kommunens landsbyer.
  • Vi vil være aktive og opsøgende i arbejdet med landsbyudvikling.
  • Vi vil skabe tætte relationer til relevante samarbejdspartnere.

Vores slogan er: landsbyliv i udvikling