Mønsted Kalkgruber

Mønsted Kalkgruber er Viborg Kommunes største turistattraktion med mere end 70.000 besøgende i 2019. Det er verdens største kalkmine og der overvintrer mere end 18.000 flagermus af 5 forskellige arter i gruberne.