Skelstenen Karup

Skelstenen, Jyllands Hjerte

Ved Åhusevej, knap 2 kilometer fra Karup, står en stor mindesten ved siden af vejen på samme side som åen.

Stenen er en natursten, der blev rejst af Karup kommune i 1987 for at markere et helt enestående skel, som i fordums tid lå neden for stenen ved en lille bæks udløb i Karup å. 

Det er det eneste sted i Danmark, hvor stifter, sysler, len, herreder, sogne og bymarker mødtes i en fjern fortid.

Du kan læse mere her