Møldrup Skole

Skolebarn i Møldrup

Møldrup Skole tilbyder 0. klasse - 9. klasse

På Møldrup skole har vi fire mål for alle elever:

  • At eleverne er fysisk tilstede på klassen/holdet
  • At de har en positiv interaktion med andre i klassen/holdet
  • At eleverne beriger hinanden fagligt og socialt
  • At eleverne udvikler sig som individer i fællesskabet

Du kan læse mere på skolens hjemmeside her