Hekse på Karup-egnen

Læs om det gamle sagn om heksene på Karup egnen!

Fra dengang, der var hekse på Karupegnen:

”Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”, skrev

Holger Drachmann i 1885 i sin midsommervise, der stadig bliver sunget, når bålene tændes Sankt

Hans aften. Men på Karupegnen var det først langt senere, der blev brændt Sankthansbål. I stedet

tændte man blus den 30. april på Valborg aften for at fejre forårets komme. Læs mere her