Mindesten

2. Verdenskrig ved Birksø - mindesten

Til minde om begivenhederne ved Birkesø under II Verdenskrig.
Gammelstrup

5. maj befrielsessten

Befrielsesstenen er rejst af byens borgere.Teksten lyder: 5 Maj 1945For Fred...
Daugbjerg

Dalgas mindesten

Ved Hedeselskabets 25 års jubilæum blev der 1891 på Risbanke, i Dalgas planta...
Dalgas

Erik Klipping - mindesten

Det sidste kongemord i Danmark fandt sted i Finderup. Erik Klipping blev myr...
Finderup

Frihedskæmper Johannes Alsbjerg ved Birkesø

Mindesten for lederen af våbenmodtagergruppen i Stoholm under II Verdenskrig....
Gammelstrup

Midtvejsstenen v. Ravnstrup

Jyllands midtpunkt. Stenen står midt mellem gænsen og Skagen samt midt mellem...
Ravnstrup

Mindesmærke fra bondens frigørelse "Bystævne pladsen"

På stenen i Finderup er påskrevet:  Halvandet Sekels Frihedsaar før: Bonden...
Finderup

Mindesten, genforening

I juli 1920 blev der plantet et lindetræ på en trekantet plads omgivet af vej...
Hammershøj

Mindesten 1864-1920

Bord og bænke, tag et hvil og nyd området. 
Ravnstrup

Runesten

Klejtrup-stenen er en runesten der dukkede op under en førstegangspløjning af...
Klejtrup

Skelstenen Jyllands Hjerte

Skelstenen, Jyllands Hjerte. Ved Åhusevej, knap 2 kilometer fra Karup, står...
Karup

Sønderjylland tilbage

Udført af multikunstneren fra Viborg, Henry Lundgren i 2006 Placeret på pleje...
Møldrup

Sten ved hallen, sammen med møllesten

Stenen med indskrift i, er fundet under udgravningen da hallen skulle bygges....
Møldrup

Genforeningssten, Ørum

Genforeningssten ved Ørum kirkes parkeringsplads. Den 15. juni 1925 blev gen...
Tjele

Pletskuddet ved Skinders bro

Pletskuddet ved Skinders Bro Rinds Herreds Krønike (fra 1700-tallet) fortælle...
Møldrup

Bjerringhøj stenen

Stenen markerer området, hvor der er fundet diverse effekter fra Vikingtiden.
Bjerring

Midtvejsstenen

Jyllands midtpunkt. Stenen står midt mellem grænsen og Skagen samt midt melle...
Mønsted

Mindesten Danmarks befrielse 1945

Torv/anlæg med mindesten der er rejst til minde om modstandsfolk, der holdes...
Møldrup

Mindesten, Lee

Bænkesæt og en mindesten. Står ved branddammen.   
Lee

Lottrup Klemanns gravsted

Gravsten/mindesten på Hammershøj Kirkegård.  
Hammershøj