Vorning mølle

Tandhjulene står stille

"Christen Espersen og Dorthe Andersdatter overtog omkring 1779 fæstet på Vorning Mølle, efter at det tidlige møllerpar begge var døde. Efter hans død i 1798 giftede Dorthe sig med Christen Jensen, der drev møllen til 1830, hvor hendes eneste søn overtog den". Læs mere af historien her

I dag står tandhjulene i Vorning Mølle helt stille.

Vorning Mølle nævnes i “Vandmøller i Viborg amt” til at være takseret år 1800 under nummer B 515 C -16, med 7 fag stuehus og 3 fag møllehus vurderet til 422 rigsdaler. Møllen nævnes at være af den gamle type med bindingsværk, stråtag og møllehjul i gavlen.

Der står i protokollen: Stuehuset i nord med mølleværk 422 rdr., Det søndre hus  56, Det vestre hus 108, Det vestre hus  240, og Det østre hus 174. Ialt 1000 rdr.