Vorning mølle

Vorning Mølle nævnes i “Vandmøller i Viborg amt” til at være takseret år 1800 under nummer B 515 C -16, med 7 fag stuehus og 3 fag møllehus vurderet til 422 rigsdaler. Møllen nævnes at være af den gamle type med bindingsværk, stråtag og møllehjul i gavlen.

Der står i protokollen: Stuehuset i nord med mølleværk 422 rdr., Det søndre hus  56, Det vestre hus 108, Det vestre hus  240, og Det østre hus 174. Ialt 1000 rdr.

"Christen Espersen og Dorthe Andersdatter overtog omkring 1779 fæstet på Vorning Mølle, efter at det tidlige møllerpar begge var døde. Efter hans død i 1798 giftede Dorthe sig med Christen Jensen, der drev møllen til 1830, hvor hendes eneste søn overtog den".

 

Tandhjulene i Vorning Mølle står helt stille.