Gammelstrup kirke

Den kullede kirke

Den kullede kirke i Gammelstrup består af et romansk kor i granitkvadre og et senromansk skib, som er opført af rå kløvet kampesten, munkesten samt især ved hjørnerne granitkvadre. Våbenhuset er moderne. Kirken har ikke altid været kullet. Et tårn blev rejst i sengotisk tid, men det er uvist, hvornår det er blevet revet ned. Kirkens klokke hænger i en klokkestabel op mod kirkens østgavl.

Ikke mange oprindelige detaljer kan ses i murværket. Nordportalen, der er i brug, er blevet forhøjet, mens den tilmurede sydportal kun anes.


Indvendigt ses et tilmuret romansk vindue, og den lave triumfbue med lidt plumpe kragsten er oprindelig.
Kirkens alterudsmykning er udført at den bornholmske keramiker Gerd Hjort Petersen. Kunstneren har ladet sig inspirere af Kingos salme "Nu rinder solen op af Østerlide, forgylder klippens top og bjergets side." Langfredag er ikke glemt, men opstandelsens sol lyser gennem korset og graven. De to lertavler på alterbordets forside henter deres motiv fra andet vers i Kingos salme "Utallig såsom sand og uden måde, som havets dybe vand er Herrens nåde." De forbindes med selve altertavlen gennem de forgyldte stråler, der løber oppefra og ned i forskellige vinkler.


Selve prædikestolen med joniske søjler er fra 1608, mens stafferingerne nok er fra 1696. På dette tidspunkt gemmenførte kirkens ejer Thøger Ostenfelt og hans hustru Sara Rasmusdatter Overgaard en større renovering af kirkens inventar. Et pulpitur, som bærer givernes initialer, blev sat op i kirkens vestende, og kirken fik nyt stoleværk. De pietistiske allegorimalerier på stoleværket stammer dog fra 1740' erne.


I 1702 blev det store krucifiks over den nordre herskabsstoltol hængt op. På herskabsstolen står på latin: "Ær altid Kristi billede, som hænger her over, dog skal du ikke tilbede billedet, men den, det forestiller".

Kirkens klokke hænger i en klokkestabel op mod kirkens østgavl.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Lundgårdsvej 1, Lundgård, 7850 Gammelstrup

Information

Oplev aktiviteter

Historie