Pilgrimstenen, Åvej

Pilgrimmenes medaljon

Pilgrimstenen er en kopi af pilgrimmenes gamle medallion, fra da pilgrimmene drak fra helligkilden.