Rosborg Sø, Mønsted

ROSBORG SØ 

Søen var oprindelig en sø på mellem 50 og 70 ha beliggende på øvelsesterrænet ved Finderup vest for Viborg.

Området ejes af Forsvarsministeriet, og søen er forsøgt afvandet ad flere omgange fra midten af 1800-tallet. Den ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal. Resterne af den tidligere Rosborg Sø ses i dag som tre mindre søer på tilsammen cirka 3 ha beliggende i den nordlige ende af området. Mod nord er der et randmorænelandskab.

Syd for Rosborg Sø ved udspringet af Mønsted Å lige syd for den tidligere sø, breder de store hedesletter sig.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

, 8800 Mønsted

Oplev aktiviteter

Natur