Mammen Kirke

Kor og skib er opført i romansk stil af granit. Byggeriet har tilknytning til Viborg Domkirke. Søjler er bevaret.  Nordportalen har bueslag og dobbeltsøjler. I kirkens nordmur er bevaret fire romanske vinduer, som dog er noget omsat. Skibet blev forlænget mod vest i 1500 tallet. Kirken blev istandsat i1885, hvor murene formodentlig blevet noget omsat. våbenhuset fra 1853 blev i 1964 erstattet af et våbenhus i tømmer og glas. Kirken har aldrig haft tårn. I våbenhuset står en romansk olielampe i granit samt et brudstykke af en sten med tegn. På olielampens sider ses i relief arkader og cirkler med kors. Kirken er inden for de seneste årtier gennemgået en større renovering.