Romlund Kirke

Uklar historie i Romlund Kirke

Kirkens alder og bygningshistorie er noget uklar. Den består af kor og skib bygget af grove kampesten, men med hjørner af tegl. Murene står dels på tilhugne granitkvadre og dels på utilhugne kampesten.

Enkelte gotiske stiltræk gør, at man sætter byggeperioden til omkring 1300. Muligvis har koret været den oprindelige kirke, som senere er udvidet med skibet. Våbenhuset på kirkens sydside er fra 1958, hvor det erstattede et ældre våbenhus. Kirkeklokken er ophængt på korets østgavl.

Den tilmurede norddøråbning er svagt spidsbuet, mens syddøråbningen er rundbuet. Mod syd har skib og kor hver et vindue, den øverste del af den gamle norddøråbning er omdannet til et vindue og desuden har skibet et lille vindue i vestgavlen. Kirken har overalt tegltag.

Der er adgang til toilet


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Romlundvej 80, 8800 Romlund

Oplev aktiviteter

Historie