Flyvestationens naturområde

Høgild ved Karup Å

Åbent naturområde langs Karup Å ved Flyvestation Karup.

Se mere her eller klik på linket nederst på siden.