Helligkilde i Vorning

Helbredende Kilde

Helligkilderne blev opsøgt for deres helbredende virkning, og mange kilder blev opkaldt efter helgener. 

Ved Helligkilden i Vorning er der fundet potteskår og træskeer, som menes at være offergaver.

Der findes forskellige sagn knyttet til Helligkilden i Vorning. I det ene fortælles, at tre jomfruer fra Sjørring gik i kirke i Hvidding. På kirkevejen blev de overfaldet og dræbt af røvere fra røverstuen. Hvor udåden fandt sted, udsprang kilden, der altid holdt vand, endskønt den ligger på en høj bakke.

Det andet sagn beretter, at kilden udsprang, hvor en ung jomfru myrdedes af røverne fra røverstuen i Hvidding Krat. Røverhøvdingen var efter sagnet en præstesøn fra Vorning. Han blev hængt på galgebakken i skellet mellem Vorning og Hammershøj. Da hans mor ville give ham et afskedskys, bed han næsen af hende.

Adgang: Fra Bavnehøjvej følges skiltet til lille P-plads. Følg derefter pæle med gule pile. Der er en informationstavle ved kilden.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

Bavnehøjvej, 8830 Vorning/Hvidding

Oplev aktiviteter

Historie