Danmarks historie i lokal iklædning

Spændende fortælling om Flyvestation og flygtingelejre

I tilknytning til den af tyskerne anlagte flyvestation (Fliegerhorst Grove) blev tre flygtningelejre (Grove, Gedhus og Pilhus) etableret. Ved Gedhus og Grove blev flygtningene anbragt i de forladte militærbygninger ved flyvepladsen og ved Pilhus i bygningerne fra et tidligere tysk ammunitionslager.

Efter krigen var pladsen under Royal Air Force kontrol indtil 14. december 1945. Allerede den 7. maj havde personel fra Statens Civile Luftværn (C. B.) overtaget vagten ved de to flygtningelejre i området.

I begyndelsen af juni 1945 var der ca. 5000 flygtninge i de to lejre. I august samme år var antallet oppe på 7000, og dette antal steg støt.

I sommeren 1946 blev nogle ammunitionsbarakker umiddelbart øst for Grove by (i Pilhuse) indrettet som særlejr. Denne fik navnet "Pilhuslejren" og blev brugt som en slags straffelejr for særligt vanskelige flygtninge, som ikke ville "indordne" sig.

Du kan læse mere om historien her.


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

, 7470 Karup/Gedhuse/Grove

Oplev aktiviteter

Historie