Kragsø Plantage

En tur gennem plantagen

Kragså Plantage er et stort område på 30 ha. Plantagen består primært af rødgran, sitkagran samt omorika.

Inde i skoven er der to områder med løvtræ, bl.a. eg, røn mm. Du kan gå langs skovvejen gennem plantagen. Du kan gennem plantagen komme til Rosborg sø.