Kragsø Plantage

En tur gennem plantagen

Kragså Plantage er et stort område på 30 ha. Plantagen består primært af rødgran, sitkagran samt omorika.

Inde i skoven er der to områder med løvtræ, bl.a. eg, røn mm. Du kan gå langs skovvejen gennem plantagen. Du kan gennem plantagen komme til Rosborg sø. 


Finder du fejl eller mangler, venligst skriv til os på vibland@vibland.dk

Adresse

, Mønsted

Information

Oplev aktiviteter

Natur