5. maj befrielsessten

Befrielsesstenen er rejst af byens borgere.
Teksten lyder:

5 Maj 1945
For Freden
og Friheden

Befrielsesstenen står på Sejbækvej,  nedenfor trappen op til Daugbjerg Kirke