Langstendysse

Lang stendysse ved Hvamvej 107 Disse dysser fra vikingetiden var fællesgrave og offersteder. Den er bygget at enkelte store randsten og en stor sten som overlægger. Dyssen er fredet. Mange af dysserne er blevet brugt i forbindelse med bygning af kirker.