Mønsted Dagli Brugs med tankanlæg

lokal brugs der forsyner byens borgere med dagligvarer.