Nordskoven

Natur/musik og legeplads

Nordskoven

Skoven er en blanding af løv og nåletræer. De ældste træer i skoven er de ege og bøgetræer, der står i området omkring skovhytten. De er plantet af Jørgen Hvolris i 1940'erne. Resten af træerne er plantet af Møldrup kommune i 1980'erne. I en mindre del af skoven lige øst for skovhytten findes skovens yngste træer. De er plantet af elever fra Bjerregrav Friskole i 2010.   

Der er adgang til Nordskoven fra Skovvænget, Herredsvejen og via en sti fra den vej, der også hedder Nordskoven.