Pavillon med borde og bænke

Anlægget med grønne arealer, stier, borde og bænke, legeplads og handicap toilet.